Saturday, October 19, 2019
Dance

Mamallapuram Dance Festival - Schedule 2011- 2012

Place : Mamallapuram, Tamil Nadu
Date : 27th December 2011 - 26th January 2012
Venue : Bhagiratha (Arjuna's) penance, Shore temple complex, Mamallapuram, Tamil Nadu

Click here to Read details about the Dance festival

Schedule 2011-2012:-

Date
Programme Chart
Time (PM)
27.12.2011 - Tuesday Bharathanatyam by Smt. Lakshmi Ramasamy (Sri Mudralaya)

"Tamil Nadu Cultural Heritage" by Deva, Music Director
6.15 - 7.00
7.00 - 8.30
28.12.2011- Wednesday 
Bharathanatyam Dance by Nrityodaya

Folk by M. S. Muthaiah & M. Kalaivanan Kovilpatti

6.00 - 7.00

7.00 - 8.00

29.12.2011 - Thursday
Bharathanatyam Dance by Meenakshi Raghavan

Folk Dance by Raja - Latha Group, Thanjavur

6.00 - 7.00
7.00 - 8.00

30.12.2011 - Friday
Bharathanatyam dance by Malvika

Folk - Villupaattu by Krishnapuram Muthulakshmi
6.00 - 7.00
7.00 - 8.00
31.12.2011 - Saturday
Bharathanatyam dance by Uma B. Ramesh

Rajasthan Folk by Tara Prakash Kala Jagdish

6.00 - 7.00
7.00 - 8.00
1.1.2012 - Sunday
Mohiniattam by Tmt. Rashmi Menon

Nathaswar Niyandi Melam Karakatta Kalai Kulu, Tiruchi
6.00 - 7.00
7.00 - 8.00
2.1.2012 - Monday
Bharathanatyam dance by Bharatha Kalalayam

Folk Dance by Parimala Devi & Group

6.00 - 7.00
7.00 - 8.00
3.1.2012 - Tuesday
Odissi dance by Ms. Gaurie Dwivedi

Folk Thappattam by Madurai Panaiyur Raja Group

6.00 - 6.45

7.00 - 8.00
4.1.2012 - Wednesday
Bharathanatyam dance by Shobana Ramesh

C. Ghosh, Mamata Shankar Dance Co.

6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
5.1.2012 - Thursday
Kuchipudi Dance by Madhava Pethi Murthy Group

Folk by V. M. Muthu Group
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
6.1.2012 - Friday
 
Bharathanatyam dance by Urmila, Natya Sankalpaa

Karnataka Folk Dancers Forum

6.00 - 7.00
7.00 - 8.00
7.1.2012 - Saturday Bharathanatyam dance by Saranya Sai Prasanth

Folk by D. Rajavel, Vellore
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
8.1.2012 - Sunday Kathak Dance by Pali Chandra

Folk by S. Kumaraguru (Kannapiran)
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
9.1.2012 - Monday Kathak by Sushmita Banerjee

Folk by Srirangapuram Vellaipandi Group, Theni
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
10.1.2012 - Tuesday Bharathanatyam dance by Raja Sivaram, Sri Bharatha Vidyalaya

Folk by Velukudi Ramesh Group, Tiruvarur
6.00 - 7.00
7.00 - 8.00
11.1.2012 - Wednesday Bharathanatyam dance by Saroja Vaidyanathan

Folk by Thanjavur Somu Group
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
12.1.2012 - Thursday

Bharathanatyam dance by Krupa Ravi

Folk by Tamilselvan Group, Tirupathur

6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
13.1.2012 - Friday Bharathanatyam dance by Sri Sai Kalamandir

Therukkoothu by Tiruvannamalai Thandalam Dhakshinamurthi Group

6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
14.1.2012 - Saturday Bharathanatyam dance by Narthaki Natyalaya

Folk by Thenmozhi Rajendran Group, Thanjavur
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
15.1.2012 - Sunday Mohiniattam by Usha Suresh Balaje

Bommalattam by Mayavaram Kalaimamani Manickavasagam Group
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
16.1.2012 - Monday Bharathanatyam dance by Souraja Tagore

Oyilattam by Salem T. Selvaraj Group
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
17.1.2012 - Tuesday Odissi dance by Rina Jana

Folk by Kalai Kaveri Fine Arts College Group, Tiruchi
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
18.1.2012 - Wednesday Kuchipudi dance by Sudha

Mizoram Bamboo Dance
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
19.1.2012 - Thursday Bharathanatyam dance by Thiru Sivakumar, Shiva Kalalayam

Bangra dance (Punjab)
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
20.1.2012 - Friday Bharathanatyam dance by Mrs. Padma, Jaya Sathvika Natyalaya

Devarattam by Vilathikulam Kumararaman Group

6.00 - 7.00

7.00 - 8.00

21.1.2012 - Saturday

Bharathanatyam dance by Ms. Alarmel Valli Group (DIPASIKHA)


6.00 - 8.00
22.1.2012 - Sunday Bharathanatyam by Saranya Sai

Dangi (Gujarat)
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
23.1.2012 - Monday Kuchipudi dance by Ms. Sailaja Sudha

Thappattam by Dindigul Sakthi Group
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
24.1.2012 - Tuesday Kathak dance by Dr. Jayasri Mitra

Folk by K.Valli, Thanjavur
6.00 - 7.00

7.00 - 8.00
25.1.2012 - Wednesday Bharathanatyam by Padmapriya & Banupriya

Bharathanatyam by Natya Kalalayam

6.00 - 7.00

7.00 - 8.00

26.1.2012 - Thursday

Folk dance by K. Somasundaram Group, Tamilnadu Rural Art Centre, Madurai

6.00 - 8.00