Thursday, May 19, 2022
Fairs & Festivals
 »

Festivals - NovemberAanvla Navami (Sakhigopal)
Assam Tea Festival (Jorhat)
Bateshwar Fair (Bateshwar, Agra)
Bhai Dooj (North India)
Bichha Sankranti (Orissa)
Bundi Utsav (Bundi)
Chalo Loku - Nocte tribe (Arunachal Pradesh)
Chandrabhaga Fair (Jhalarapatan)
Cherry Blossom Festival (Polo grounds, Shillong (Dates yet to be announced))
Childrens Day (All over India)
Garh Ganga Mela (Garhmukteshwar, Hapur district)
Haryana Day (Haryana)
Kartik Purnima (Orissa)
Lakshmi Puja (All over India)
Lakshmi Puja (Diwali) (Sikkim)
Lhabab Duchen (Sikkkim)
Matsya Festival (Alwar)
Mechuka (Arunachal Pradesh)
Paragliding Festival (Saputara)
Ramayan Mela Ayodhya (Ayodhya)
Shamlaji Fair (Shamlaji, Sabarkantha)
Thiksay Gustor (Ladakh)
Vautha Fair (Vautha)
Vikram Samvat (Hindu New Year) (South India)