Monday, June 5, 2023
Fairs & Festivals
 »

Festivals in Rajasthan

Rajasthan Fairs / Festivals Calendar 2023

Month Date Festivals Place
March 5 - 14 Jaipur Literature Festival Clarks Amer, Jaipur, Rajasthan
March 11 - 13 Jaipur Jazz and Blues Festival Jaipur, Rajasthan
March 13 - 14 Braj Festival Bharatpur, Rajasthan
March 17 - 18 Elephant Festival Jaipur, Rajasthan
March 27 - 30 Rajasthan Day Celebration Jaipur, Rajasthan
April 2 - 11 Karni Mata Fair Deshnok, Bikaner, Rajasthan
April 4 - 5 Gangaur Festival Jaipur, Rajasthan
April 4 - 6 Mewar Spring Festival Udaipur, Rajasthan
April 14 - 15 Mahaveerji Fair Sawai Madhopur, Rajasthan
August 14 - 15 Kajli Teej Festival Bundi, Rajasthan
September 5 Ramdevji fair Nagaur, Rajasthan
October 7 - 26 Kota Adventure Festival Kota, Rajasthan
October 8 - 9 Marwar Festival Jodhpur, Rajasthan
October 25 - Nov 13 Kota Dussehra Rajasthan
November 1 - 8 Pushkar Camel Fair Ajmer, Rajasthan
November 7 - 9 Chandrabhaga Fair Jhalarapatan, Rajasthan
November 11 - 13 Bundi Utsav Bundi, Rajasthan
November 25 - 26 Matsya Festival Alwar, Rajasthan
November 28 - 30 Kolayat Fair (Kapil Muni Fair) Bikaner, Rajasthan
December 1 - 3 Kumbhalgarh Festival Kumbhalgarh Fort, Udaipur, Rajasthan
December 29 - 30 Winter Festival Mount Abu, Rajasthan
January 11 - 12 Bikaner Camel Festival Bikaner, Rajasthan
January 23 - 27 Urs Ajmer Sharif Dargah Sharif, Ajmer, Rajasthan
February 10 - 12 World Sacred Spirit Festival Mehrangarh Fort, Jodhpur, Rajasthan
May 13 - 15 Summer Festival Mount Abu, Rajasthan
August 19 Hariyali Teej Jaipur, Rajasthan
January 14 - 16 Jaipur Kite Festival Jaipur, Rajasthan
February 10 - 11 Shekhawati Festival Surya Mandal Stadium, Navalgarh,Shekhawati, Rajasthan
February 15 - 18 Nagaur Fair/Ramdeoji cattle fair Nagaur, Rajasthan
February 22 - 24 Baneshwar Fair Dungarpur, Rajasthan
February 22 - 24 Desert Festival Jaisalmer, Rajasthan