Friday, April 19, 2024
Fairs & Festivals
 »

Festivals in Punjab

Punjab Fairs / Festivals Calendar 2024

Month Date Festivals Place
January 13 Lohri Punjab, Punjab
January 14 - 16 Muktsar Fair Muktsar Sahib, Punjab
November 27 Gurpurab- Guru Nanak's Birthday Punjab
March 15 - 23 Pracheen Kala Kendra Nritya and Sangeet Sammelan Chandigarh, Punjab
April 13 Baisakhi Punjab