Thursday, September 24, 2020
Fairs & Festivals
 »

Festivals in Punjab

Punjab Fairs / Festivals Calendar 2020

Month Date Festivals Place
November 12 Gurpurab- Guru Nanak's Birthday Punjab
January 13 - 14 Muktsar Fair Muktsar Sahib, Punjab
January 13 Lohri Punjab, Punjab
March 16 - 22 Pracheen Kala Kendra Nritya and Sangeet Sammelan Chandigarh, Punjab
April 13 Baisakhi Punjab