Sunday, August 14, 2022
Fairs & Festivals

Festivals - December

FESTIVALS
Chennai Dance & music Festival (Chennai ) Hornbill Festival, Kohima
Christmas (All over India) Dadri Mela, Balia
Kurushetra Festival (Haryana) Sawai Gandharva Sangeet Mahotsav (Pune)
Kumbha Mela (Allahabad, Uttar Pradesh) Tansen Sangeeth Sammelan or Music festival
Other Festival (Chennai, Tamil Nadu) Buddha Mahotsava, Sarnath
Sharad Utsav, Prasad Nagar Lake, Delhi
Sangat Music Festival, Mumbai
Galdan Namchot, Leh Shilpgram Art & Craft Festival (Udaipur, Rajasthan)
Visakha Utsav, Visakhapatnam Cochin Carnival (Kochi, Kerala)
Winter Festival, Mount Abu, Rajasthan