festival
 
Velankanni Church Festival
Aug 29 2017 - Sep 8 2017
Velankanni
festival
 
Id-ul-Zuha (Bakrid)
Sep 1 2017
festival
 
Onam
Sep 4 2017
Kerala
festival
 
Ganesh Chaturthi
Sep 5 2017
festival
 
Pitr-Paksha- Mahalaya Amavasya
Sep 5 2017 - Sep 19 2017