festival
 
Karni Mata Fair
Mar 28 2017 - Apr 6 2017
Deshnok, Bikaner
festival
 
Ugadi (Gudi Padwa)
Mar 28 2017
festival
 
Vikram Samvat (Hindu New Year)
Mar 29 2017
festival
 
Attuvela Mahotsavam
Mar 30 2017
Vadayar, Kottayam
festival
 
Mewar Spring Festival
Mar 30 2017 - Apr 1 2017
Udaipur